ADOS - BH, s.r.o.

ADOS - BH, s.r.o., pod vedením odborného garanta Mgr. Beaty Harčarovej svoje služby poskytuje od 1.3.1996, kedy si klienti si museli za služby platiť sami.
V priebehu 20-tich rokov našej existencie sa mnohé zmenilo – pacienti, no i lekári si uvedomili benefity domácej starostlivosti; výkony, ktoré poskytujeme, ako aj rady spokojných klientov, sa rozšírili; a ADOS-BH, s.r.o. sa stala profesionálnou a uznávanou agentúrou na slovenskom trhu.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť na Slovensku v systéme zdravotnej starostlivosti funguje od roku 1995 a je súčasťou mimonemocničnej zdravotnej starostlivosti.
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje komplexne domácu ošetrovateľskú starostlivosť chorým a pôrodnú asistenciu ženám, má pomôcť skrátiť hospitalizáciu a znížiť náklady na ošetrovanie pacienta v nemocničnom prostredí.

image-1

Mgr. Beata Harčarová

Mgr. Beata Harčarová, majiteľka ADOS-BH, s.r.o., je Diplomovaná zdravotná sestra s vysokoškolským magisterským vzdelaním v odbore ošetrovateľstvo. Špecializácia na Komunitné ošetrovateľstvo a Manažment a financovanie zdravotníctva. Práca v zdravotníctve od roku 1990.Sestry:
Sestry pôsobiace v domácej starostlivosti sú sestry s dlhodobou praxou a rozsiahlymi skúsenosťami. Zodpovednosť, ktorá je spojená s poskytovaním domácej starostlivosti je značne vysoká, a preto kritériá kladené na výber sestier sú maximálne. Sestry sú priebežne školené v nových ošetrovateľských postupoch a technikách. Každá sestra pracujúca v ADOS má špecializáciu v odbore Komunitné ošetrovateľstvo.

Čo poskytujeme?

Naše služby sú určené pacientom po nemocničnej liečbe, pri akútnych ochoreniach bez potreby hospitalizácie, chronicky chorým a imobilným, ktorí pre zdravotný stav nemôžu dochádzať do ambulancie, pri terminálných štádiách ochorenia, pre rizikové skupiny obyvateľstva (neurologickí, pacienti trpiaci podvýživou, onkologickí pacienti, a pod.). Pacientom, ktorí potrebujú ošetrenie v domácom prostredí.

Disponujeme v teréne

Ošetrovateľská starostlivosť na firemných motorových vozidlách

Starostlivosti o imobilného

Poradenstvo a nácvik, starostlivosť o chorého v terminálnom štádiu

Prevencia

Dekubitov a polohovanie, ošetrovateľská rehabilitácia

Komplexná starostlivosť

O onkologického pacienta, kolostomický vývod

Odber krvi

A iného biologického materiálu, podanie očistnej klyzmy

Preväz a ošetrenie rán

Dekubity, bercové vredy, amputácie, pooperačné rany, tumorózne defekty

Najčastejšie zabezpečujeme:

 • Preväz a ošetrenie rán /dekubity, bercové vredy, amputácie, pooperačné rany, tumorózne defekty;
 • Príprava a podanie infúznej liečby;
 • Podanie injekčnej a neinjekčnej terapie;
 • Podanie očistnej klyzmy;
 • Odber krvi a iného biologického materiálu + odvoz biologického materiálu k lekárovi;
 • Komplexná starostlivosť o permanentný katéter /zavedenie len u ženy;
 • Komplexná starostlivosť o kolostomický vývod;
 • Poradenstvo a nácvik starostlivosti o imobilného pacienta;
 • Prevencia dekubitov a polohovanie;
 • Komplexná starostlivosť o onkologického pacienta;
 • Komplexná starostlivosť o chorého v terminálnom štádiu;
 • Ošetrovateľská rehabilitácia (dĺžka 20 min).

Ako postupovať

Nárok na ADOS má každý chorý, ak potrebuje odbornú zdravotnú starostlivosť. Poskytuje sa pacientom všetkých vekových a diagnostických skupín. Môžu sa o ňu uchádzať samotní pacienti alebo príbuzní chorého, ak je chorý prepustený z nemocnice do domáceho liečenia a je potrebné doliečenie.

Čo potrebujete

Odporučenie lekára na rozsah zdravotnej starostlivosti (obvodný lekár, chirurg, neurológ, kožný lekár, poprípade oddelenie, z ktorého bol pacient prepustený);

Telefonické nahlásenie pacienta do ADOS – príbuzní, sám pacient alebo ambulancia, ktorá navrhuje starostlivosť ADOS;

Dokumentáciu si vybavuje ADOS sama, na základe ktorej je starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia. O nezazmluvnených výkonoch Vás budeme vopred telefonicky alebo osobne informovať.

Ceny


Služby poskytované ADOS sú pre pacientov bezplatné. Komplexnú domácu ošetrovateľskú starostlivosť uhrádza zdravotná poisťovňa na základe zmluvného vzťahu medzi ADOS a zdravotnou poisťovňou. Rozsah výkonov zdravotnej starostlivosti je uvedený v katalógu zdravotných výkonov, ktorý je priebežne aktualizovaný. Výkony pre zdravotnú poisťovňu sú uvádzané formou kódov, na základe ktorých poisťovňa uhradí poskytnutú ošetrovateľskú starostlivosť. Každý kód má bodové ohodnotenie, pričom cenovú reláciu bodu určuje zdravotná poisťovňa. Rozsah zdravotnej starostlivosti vždy indikuje ošetrujúci lekár pacienta.

Neváhajte nás kontaktovať

Pôsobíme predovšetkým v regióne Liptov.

Kontaktné údaje

ADOS - BH, s.r.o.
Terézie Vansovej 1319/12
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovakia

Telefón

0905 254 294

Email

info@adosbh.sk